Privacy beleid

 1. Introductie
  Investeringtips.com (“wij”, “ons” of “onze”) respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit privacy beleid beschrijft hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen wanneer u onze website bezoekt.
 2. Welke informatie verzamelen we?
  Wij verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief of wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website. Deze informatie kan uw naam, e-mailadres en telefoonnummer omvatten.

Daarnaast verzamelen wij automatisch informatie over uw apparaat en uw gebruik van onze website via cookies en soortgelijke technologieën. Deze informatie kan uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem, toegangstijden en verwijzende website omvatten.

 1. Hoe gebruiken we uw informatie?
  Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor u deze aan ons hebt verstrekt, zoals het versturen van onze nieuwsbrief of het beantwoorden van uw vragen. Wij gebruiken uw automatisch verzamelde informatie om onze website te verbeteren en om te begrijpen hoe onze bezoekers onze website gebruiken.
 2. Hoe delen we uw informatie?
  Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer wij uw toestemming hebben om dit te doen. Wij kunnen uw informatie delen met onze verwerkers, zoals onze nieuwsbrief provider, om u onze diensten te kunnen leveren.

Wij delen geen persoonlijke informatie met adverteerders of andere derde partijen voor marketingdoeleinden.

 1. Hoe lang bewaren we uw informatie?
  Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief of zolang uw vraag of verzoek nog niet is afgehandeld.
 2. Hoe beschermen we uw informatie?
  Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.
 3. Uw rechten
  U hebt het recht om ons te vragen welke persoonlijke gegevens wij van u hebben, om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen en om ons te vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of te stoppen. U kunt deze verzoeken indienen via het contactformulier op onze website.
 4. Toepasselijk recht
  Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website of deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.
 1. Wijzigingen in ons privacy beleid
  Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid op elk moment te wijzigen. De herziene versie zal op onze website worden geplaatst en de datum van de laatste herziening bovenaan deze pagina zal worden bijgewerkt. Het is uw verantwoordelijkheid om dit privacy beleid regelmatig te controleren op updates of wijzigingen.
 2. Contact opnemen
  Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacy beleid of onze privacy praktijken, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website.

Laatst bijgewerkt op: [28-02-2023]